top of page

FAILIINFO

Kasutame Microsoft Windows PC ja Apple Macintoshi keskkonda. Probleemivaba tulemuse saavutamiseks palume kujundamiseks kasutada sobivaid programme:

 • Adobe Illustrator CS4 või varasem versioon (ai)

 • Adobe Photoshop CS4 või varasem versioon (tiff, eps)

 • Corel v13 või varasem versioon (cdr, eps).

Microsoft Office tarkvara (Word, Excel, PowerPoint) ei sobi trükiettevalmistuseks. Eelistatud trükifail on PDF/X-1a:2001 (ISO 15930) nõuetele vastav komposiit-PDF, mis on valmistatud Postscrip printfailist, kus fondid on tehtud kurvideks ning pildid kujundusse integreeritud (embedded). Võimalike vigade vältimiseks palume saata e-postiga ka näidisfail (jpg).

PILDID

Hea kvaliteedi tagamiseks on soovitav kasutada pilte resolutsiooniga 300 dpi. Suuremõõtmelistel fotodel ja kaugelt vaadeldavatel töödel võib resolutsioon olla madalam, kuid kindlasti mitte alla 75 dpi.

VÄRVIHALDUS

Trükime CMYK värvitoonides. Juhime tähelepanu asjaolule, et suur hulk Pantone Solid Coated lehvikus näidatud toone ei ole neljavärvitrükis teostatavad. Et saavutada võimalikult täpset CMYK värvi sobivust soovitud PMS värvidega, soovitame saata meile PMS kood e-postiga.

MUST TOON

Kuna 100% K must kipub suure pinnana liiga hele tunduma, kasutatakse kujunduses sageli mitmevärvi-musta ehk rich black‘i, kus mustale on lisatud teisi osavärve. Korraliku tumeda musta pinna saamiseks CMYK-is soovitame kasutada järgmist valemit: C 80%, M 40%, Y 40%, K 100% või C 50%, M 40%, Y 0%, K 100%.

ERIEFEKTID

Kuigi fototöötlus-, graafika- ja küljendusprogrammid pakuvad võimalust jätta osa pildist läbipaistvaks (transparency), lisada sellele varju (drop shadow) või kasutada mõnda muud sarnast eriefekti, ei ole need PDF/X-1a standardi aluseks olevas PDF versioonis 1.3 realiseeritavad, uuemate PDFi versioonide puhul sõltub trükitulemus aga sageli kasutatavast printerist ning ei ole seega ette ennustatav. Seetõttu on PDFi tegemisel probleemide vältimiseks soovitav rakendada käsklust Flatten Transparency.

LÕIKEVARU EHK BLEED

Selleks, et trükisel ulatuksid vajadusel kõik pinnad korrektselt servani ja kuskilt ei ilmuks lõikamise jm nihetest tingituna nähtavale valget pinda, tuleb failis lisada puhtale formaadile lõikevaru ehk bleed 3-5mm üle serva. Lõikevaru panna kõikidele külgedele võrdselt. Oluline on lõikevaruga arvestada juba kujunduselemente ette valmistades ja pilte kadreerides, sest muidu võib hiljem lõigates midagi olulist kaduma minna. Lõikevaru nõue kehtib ka lehe servani ulatuvate reklaamide kohta, samuti tuleb jälgida, et olulised kujunduselemendid ei ulatuks puhta formaadi servale lähemale kui 5-10mm.

STANTSI- EHK LÕIKEJOONIS

PDF-is märkida stantsijoonis magenta või spot-värviga. Antud trükiste kujundamisel jälgida, et kujundus ulatuks 5 mm (bleed) üle stantsijoonise. Stantsitava trükise fail peab olema esitatud kolmes osas: 1. eraldi stantsijoonis, kus lõiketera on tähistatud magenta joonevärviga, 2. trükise kujundus ilma stantsijooniseta, 3. näidis, millel stantsijoonis on asetatud kujutisele. NB! Stantsijoonist ei tohi esitada pildina ehk rastrina. See peab alati olema vektorgraafikas.

RESOLUTSIOON

Saadetav trükifail peab olema lõppmõõdus või proportsionaalselt vähendatud. Juhul, kui olete vähendanud faili, ärge unustage tõsta vastavalt ka resolutsiooni. Näiteks: suuremõõtmelise kujunduse puhul 1:1le olete salvestanud resolutsiooni 75 dpi, siis 1:10le peab resolutsioon olema 750 dpi.

FAILIDE NIMED

Failid nimetada lihtsalt ja arusaadavalt, konkreetse kliendi ja tööga seonduvalt. Töö puhasmõõt ja lõikevaru suurus peavad olema märgitud failinimes. Soovitav on failinimedes täpitähti mitte kasutada.

TAVALINE PRINT

Kui sooviks on saada tavaline neljakandiline print, jälgige et:

 • fail oleks trükivalmis komposiit-PDF (PDF/X-1a:2001 (ISO 15930) nõuetele vastav)

 • CMYK-värvidega

 • kõik kirjad (fondid) peavad olema kurvideks tehtud

 • piltide resolutsioon vastab trükiprotsessile (kvaliteedi tagamiseks on soovitav kasutada pilte resolutsiooniga 300 dpi)

 • väliskülgedel on vajadusel lõikevaru (bleed) 3-5mm

 • faili nimes on märgitud kliendi ja toote nimetus, mõõdud ning konkreetses failis olevate lehekülgede numbrid

KILELÕIKUS VÕI ERIKUJULINE PRINT

Kui prinditud kujutis on vaja erikujuliselt välja lõigata ning et oleks selge, milline peab lõpptulemus välja nägema, palume tegemisel jälgida et:

 • oleks vektorgraafikas PDF või Adobe Illustratori fail (ai, eps)

 • erinevatel layeritel näidata print (koos lõikevaru e. bleediga) ja väljalõikamise joon (stantsijoonis)

 • palume tähelepanelikult jälgida, et stantsijoonisel poleks üleliigseid jooni või elemente, kuna masin reageerib igale punktile

 • värvid CMYK

 • kõik kirjad (fondid) peavad olema kurvideks tehtud

 • fotod jm elemendid kujundusse integreeritud (embedded)

 • piltide resolutsioon vastab trükiprotsessile (kvaliteedi tagamiseks on soovitav kasutada pilte resolutsiooniga 300 dpi)

 • väliskülgedel on vajadusel lõikevaru (bleed) 3-5mm

 • faili nimes on märgitud kliendi ja toote nimetus, mõõdud ning konkreetses failis olevate lehekülgede numbrid

MATERJALID KUJUNDAMISEKS

Paralleelselt kleebis-, valgus- ja freesreklaamide kujundamisele tegeleme firmastiili, trükiste jm kujundusega. Kui sooviks on saada kujundusteenust, jälgige et:

 • algfailid oleks korrektsed, logod soovitavalt vektorformaadis (ai, eps, pdf, cdr)

 • kliendi visuaalse identiteedi käsiraamatu olemasolul (CVI) saaks see meile edastatud

 • teksti muutmise puhuks, juhul kui algselt on kasutatud kindlaid kirjatüüpe (fonte), saaks need samuti saadetavatele materjalidele lisatud

 • piltide resolutsioon vastab hilisemale trükiprotsessile (kvaliteedi tagamiseks on soovitav kasutada pilte resolutsiooniga 300 dpi)

 • foto maht võiks suurendamist ja formaatimist silmas pidades ületada 1.5 MB (külgede mõõdud soovitavalt mitte alla 1000 pixli)

Teie erisoovidega oskame arvestada vaid juhul, kui olete neist eelnevalt meile teada andnud.

Kui failidele esitatud nõuded ei ole täidetud, siis Arle Reklaam OÜ ei võta vastutust võimalike pretensioonide eest. Trükikvaliteedi tagamise eesmärgil on tootjal õigus teha kliendi failides vältimatuid parandusi. Tellija poolt esitatud tehnilistele nõudmistele mittevastava materjali ümbertegemise eest, samuti tehnilistele nõudmistele mittevastavast materjalist tingitud kulutused kannab tellija.

Autoriõigustega kaitstud materjalide kasutamise eest vastutab tellija.

bottom of page